Mondzorgplaats

Over Praktijkplaats

Fysioplaats, Huisartsplaats en Mondzorgplaats vormen gezamenlijk Praktijkplaats. Praktijkplaats is een initiatief van VvAA Consultants BV. VvAA is gevestigd aan de Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht.

Praktijkplaats is een vraag- en aanbodplaats waarin (para)medici en anderen de mogelijkheid wordt geboden om online advertenties te plaatsen waarin zij praktijken en vacatures binnen de betreffende beroepsgroep kunnen aanbieden dan wel vragen. VvAA Consultants BV heeft BTW-nummer NL857901849B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69515352.

 

1. Welkom bij Praktijkplaats
Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 maart 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website Praktijkplaats.nl en alle diensten die via deze website worden aangeboden.

Praktijkplaats kan de gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Praktijkplaats zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Praktijkplaats raadt iedereen die gebruik maakt van de website of een van onze diensten aan deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Praktijkplaats kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) van gebruikers die een advertentie plaatsen op de website (‘adverteerders’) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

3. Niet toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Praktijkplaats daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid, dan kunnen wij - indien wij daartoe aanleiding zien - om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Praktijkplaats kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort:

  1. Praktijkplaats kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Fysioplaats, Huisartsplaats en Mondzorgplaats.
  2. Praktijkplaats kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaalde bedrag.

4. Geen garanties
Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat  een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel-of typefouten.

5. Beperking aansprakelijkheid Praktijkplaats
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

  1. gebruik van de diensten van Praktijkplaats;
  2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
  3. onjuiste informatie op de website;
  4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website;
  5. wijzigingen in de diensten van Praktijkplaats of wijzigingen in of op de website.

6. Wijziging van de diensten en de website
Praktijkplaats kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Ook kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

7. Klachtenregeling

Voor vragen en klachten over deze website en/of het melden van problemen via praktijkplaats@vvaa.nl of bellen met 030 247 42 69. 

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Praktijkplaats is een advertentieplatform

Praktijkplaats is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken.

Praktijkplaats is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de website

Advertenties die door een adverteerder op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.1 Opmaak
a. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een advertentie dient een omschrijving van het aangeboden of gekochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld

d. Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.2 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zin. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of een bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van de diensten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om een of meerdere websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.3 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerder en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van desbetreffende producten en/of diensten te kennen.

3. Het plaatsen van een advertentie

3.1 Plaatsen advertentie
Een adverteerder plaats zijn advertentie via de knop ‘Advertentie plaatsen’ op de website.

3.2 Totstandkoming advertentieovereenkomst

a. Na het klikken op de knop ‘Advertentie plaatsen’ verschijnt het invulformulier voor het plaatsen van een advertentie. Voor aanvullende uitleg of hulp bij het invullen, klik hier.

b. Klik na het invullen van alle gegevens onderaan het formulier op de knop ‘Voorbeeld bekijken’ om te zien hoe uw advertentie eruit ziet. Mocht u nog zaken willen veranderen, dan kan dat hier. Bent u tevreden, klik dan op ‘Plaatsen’ om verder te gaan.

c. Uw advertentie staat nu in een wachtrij om door Praktijkplaats te worden beoordeeld. Na goedkeuring wordt de advertentie direct geplaatst.

d. Het plaatsen van een advertentie is de eerste drie maanden gratis. Na deze drie maanden ontvangt u een betalingslink via iDEAL, bij verlenging betaalt u telkens € 25,- per drie maanden. Mocht u geen verlenging willen dan verwijdert u de advertentie zelf of geef dit door aan praktijkplaats@vvaa.nl. Bij tussentijdse verwijdering vindt er geen restitutie naar rato plaats.

e. De adverteerder kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien met instemming van de adverteerder de nakoming van de advertentieovereenkomst door Praktijkplaats onmiddellijk begint nadat de adverteerder de advertentie heeft geplaatst.

3.3 Periode dat de advertentie op de website blijft staan
Advertenties blijven ten minste drie maanden op de website staan tenzij de adverteerder de advertentie niet zelf verwijdert.

4 Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid Praktijkplaats en VvAA Consultants BV.

4.1 Iedere gebruiker vrijwaart Praktijkplaats voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

      I.        het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie

      II.       het gebruik van via de website gekochte producten

      III.      het gebruik van via de website aangeboden diensten.

5 Wijzigingen

5.1 Praktijkplaats kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen een redelijke termijn voordat deze wordt doorgevoerd.

5.2 Praktijkplaats kan de prijzen van de betaalde advertenties te allen tijde wijzigen.

III Betalingen voor advertenties

1.1 Het plaatsen van een advertentie is de eerste drie maanden gratis, bij verlenging van drie maanden betaalt u € 25,- (betaling verloopt dan via iDEAL).

1.2 Praktijkplaats kan (onderdelen van) de website en de diensten daarvan te allen tijde wijzigen. Ook kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen een redelijke termijn voordat deze wordt doorgevoerd.

1.3 Praktijkplaats draagt 21% btw af op te in rekening gebrachte bedragen.